Geld lenen en voor andere doeleinden gebruiken

Er is geen eenduidige antwoord te geven op deze vraag omdat het allemaal afhangt van het type lening dat de aanvrager heeft aangevraagd. Als vuistregel geldt dat iedereen die overweegt geleend geld te gebruiken voor andere doeleinden dan was afgesproken het contract nog eens moet doorlezen en moet zoeken naar bepaalde clausules die door dergelijk gedrag in werking kunnen treden. Sommige leenovereenkomsten hebben harde clausules voor deze situatie en dan kan het gebruiken van het geld lenen voor andere doeleinden te veel problemen opleveren.

Het probleem met persoonlijke leningen

Wanneer het gaat over persoonlijke leningen en met name persoonlijke leningen zonder garantie, dan zijn er geen specifieke voorwaarden aan waarvoor het geld gebruikt zou moeten worden. Het geld dat je met een persoonlijke lening krijgt kun je dus bijna altijd voor andere doeleinden inzetten, ook al is je bij het afsluiten van de lening gevraagd waarvoor je het geld nodig had. De meeste leenovereenkomsten bij persoonlijke leningen stellen geen voorwaarden voor het gebruik van direct geld lenen zoals op www.gelddirectlenen.nl.

geld krediet lening

Desalniettemin zijn er leningen waar wel voorwaarden aan verbonden zijn, bijvoorbeeld leningen die zijn afgesloten om consumentenschulden af te betalen (creditcardschulden bijvoorbeeld). De contracten voor deze leningen kunnen een clausule hebben waarin staat dat het geld voor dat doel moet worden gebruikt en dat anders de volledige lening onmiddellijk verloopt en geannuleerd moet worden. Met deze leningen moet je dus de kleine lettertjes in de leenovereenkomst goed lezen. Een volledig overzicht vindt u op www.geldlenentop10.be

Het probleem met leningen met een garantie bij geld lenen online

Het scenario bij een lening met garantie is heel anders. De vereisten voor goedkeuring van een lening met garantie mogen dan minder strikt zijn wat krediet en inkomen betreft, maar zijn aanzienlijk strenger als het gaat om veiligheid, documentatie en andere formele vereisten. Het geld dat je uit deze leningen krijgt is bijna altijd onderdeel van de leenovereenkomst en kan zelfs de voorwaarden van de lening veranderen.

Hoewel er bijvoorbeeld leningen zijn met een huis als onderpand of groene leningen die toestaan dat een deel van het geld lenen voor welk doel dan ook wordt gebruikt, vereisen leningen met een huis als onderpand die zijn aangevraagd voor verbouwingen aan het huis dat het geld ook daadwerkelijk alleen daarvoor gebruikt wordt, omdat de voordelige voorwaarden van deze leningen gerechtvaardigd worden door het feit dat het huis meer waard wordt door de verbouwing.

De waarde van het onroerend goed stijgt en daarmee de waarde van het onderpand. Dit beschermt daarom de kredietverstrekker extra.

Hypotheken voor de aanschaf van een huis vereisen ook dat het snel geld lenen voor een specifiek doel gebruikt wordt (namelijk de aanschaf van onroerend goed) en over het algemeen moet een aanvrager voor goedkeuring van een lening met speciale tarieven zich vastleggen het geld voor een specifiek doel te gebruiken en voor niets anders. Lees daarom de leenovereenkomst zorgvuldig door en als je er niet zeker van bent dat je het hele bedrag van de lening nodig hebt, kies dan voor een reguliere lening en een kredietverstrekker die geen clausules in het contract opnemen die je beperken in het gebruik van het geld; dit kan je bijvoorbeeld vinden op www.minilening365.nl.

Hoe vind je bedrijven die bereid zijn geld te lenen aan mensen met een slechte kredietscore?

Gezien het risico dat ermee gepaard gaat is het niet eenvoudig een persoonlijke lening te krijgen als je kredietscore slecht is. In het verleden joeg een slechte kredietscore de meeste kredietverstrekkers weg. Niemand wil het risico lopen geld te lenen aan iemand die faillissement heeft aangevraagd of iemand die bij het terugbetalen van leningen in gebreke gebleven is of die online casino verslaafd is en gokschulden heeft. Er zijn echter bedrijven die gespecialiseerd zijn in het omgaan met deze mensen en de daarmee gepaard gaande risico’s.

Iemand die erin slaagt zo’n bedrijf te vinden heeft de kans zijn of haar kredietgeschiedenis weer op orde te krijgen. Dat betekent dat je de lening binnen de gestelde tijd moet afbetalen. Hiermee heb je dan in de toekomst ook weer toegang tot normale leningen. Kredietverstrekkers hebben dan weer vertrouwen in zo iemand. Als je doorgaat met in gebreke blijven op zulke betalingen, wordt de situatie alleen maar erger. Dan zou het kunnen dat je in de toekomst helemaal nergens meer geld kunt lenen.

Er zijn vele websites die dit soort leningen aanbieden. Dit komt vooral door de concurrentie in de financiële sector en de noodzaak om in de sector relevant te blijven. Je hoeft vrienden of familie niet te vragen naar de beste site om een dergelijke minilening aan te vragen. Het enige dat je hoeft te doen is het juiste zoekwoord in een zoekmachine in te voeren.

De zoekresultaten van de zoekmachine zullen een paar websites bevatten van het type waar je naar zocht. De volgende stap is de beste kredietverstrekker uit die resultaten te pikken. Als cliënt zul je een vergelijking op verschillende punten moeten doen. Een belangrijke factor is de rente waartegen de lening verstrekt wordt. Hoe lager de rente, hoe beter het is voor de cliënt. Een lage rente betekent dat het terug te betalen bedrag ook laag zal zijn.

Een andere factor om rekening mee te houden is de looptijd van de lening. Dit hangt af van de behoeften van degene die geld leent. Als je een lening nodig hebt met een korte looptijd, dan moet je kiezen voor een kredietverstrekker die leningen verstrekt met korte looptijden en toch lage rentes rekent. Deze factor hangt vooral af van je eigen behoeften.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan iemand met een slechte kredietscore moet voldoen om toch een persoonlijke lening af te kunnen sluiten. Zo moet je ouder zijn dan 18 jaar en inwoner zijn van de Verenigde Staten. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij informatie verstrekt over zijn financiële status. Dit helpt de kredietverstrekker te bepalen of hij de lening goedkeurt of niet.